30 de mar. de 2023

A GUARDA

A CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRARÁ SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

 Este venres día 31 de marzo, ás 20:00 horas, na Casa do Concello


Casa do Concello
Foto: Infogauda

Infogauda / A Guarda 

 Antonio Lomba Baz, alcalde do Concello de A Guarda vén de convocar sesión plenaria ordinaria para este venres día 31 de marzo, ás 20:00 horas, na Casa do Concello. 

 Os asuntos da convocatoria son os seguintes: 

1.Aprobación das actas da sesión ordinaria do día 27.01.2023 e da sesión extraordinaria urxente do día 13.03.2023. 

2.Expediente 856/2023. DAR CONTA DOS DECRETOS DESDE O 16.01.2023 ATA O 15.03.2023. 

3.Expediente 673/2023. DAR CONTA DOS REPAROS DE INTERVENCIÓN. 

4.Expediente 460/2023. DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL 2022. 

5.Expediente 85/2023. Proposta de alcaldía recoñecemento extraxudicial 1/2023. REC 1 2023. 

6.Expediente 353/2023. Proposta de alcaldía recoñecemento extraxudicial 2/2023. REC 2/2023. 

7.Expediente 307/2023. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS NO ORZAMENTO PRORROGADO 2023. 

8.Expediente 407/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 19011_2021 (ID Valor 548408) IVTM 2021 matrícula 1198DXS. 

9.Expediente 3167/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación IVTM 2021 do vehículo 9343CNK e anulación liquidacións IVTM 2021 (con devolución de ingresos) e IVTM 2022 do vehículo 9555CZW. 

10.Expediente 78/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación dos recibos 441964 IVTM 2020 e 551587 IVTM 2021 vehículo 7005BFT e devolución do ingreso indebidamente realizado polo recibo 441964. 

11.Expediente 2081/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo11457_2021 (Id valor: 553918) IVTM 2021 matrícula PO-078517. 

12.Expediente 1491/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 14987_2021 (Id valor: 553667) IVTM 2021 vehículo E5459BDB. 

13.Expediente 2925/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 16025_2022 (ID VALOR 606608) IVTM 2022 vehículo PO4959PR e devolución do ingreso indebidamente realizado. 

14.Expediente 3095/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 19397_2022 (Id valor 607561) IVTM 2022 vehículo 9614KFV e devolución do ingreso indebidamente realizado. 

15.Expediente 776/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 4741_2021 Id valor 566126 taxa lixo 2021 inmoble situado en rúa Joaquín Alonso 21 e devolución do ingreso indebidamente realizado. 

16.Expediente 3100/2022. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 16715_2022 (Id valor 601975) IVTM 2022 vehículo 4993BWS e devolución do ingreso indebidamente realizado. 

17.Expediente 2915/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 11611_2021 (Id valor: 553957) IVTM 2021 vehículo PO1317BJ. 

18.Expediente 2385/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo 43829 (Id valor: 465393) IBI Urbana 2020 ben con referencia catastral 0891025NG1309S0001FR e devolución do ingreso indebidamente realizado. 

19.Expediente 892/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo id. valor 442961 IVTM 2020 matrícula 1345CBG. 

20.Expediente 893/2021. Proposta de Alcaldía revogación para anulación liquidación do recibo id. valor 447573 IVTM 2020 matrícula 1742KRB. 

21.Expediente 480/2023. PROPOSTA COMPATIBILIDADE DAVID DOCAMPO VILAR. 

22.Expediente 506/2023. PROPOSTA APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ABASTECEMENTO AUGA. 

23.Expediente 611/2023. PROPOSTA RECTIFICACIÓN INVENTARIO BENS 2023. 

24.Expediente 557/2023. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RETIRADA DO POEM. 

25.Expediente 558/2023. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN APOIO Á ILP SOBRE MEDIDAS URXENTES PARA RECUPERAR E FORTALECER A ATENCIÓN PRIMARIA. 

26.Expediente 560/2023. MOCIÓN ASUMIDA POLA COMISIÓN DE ASUNTOS PLENARIOS EN RELACIÓN Á CAMPAÑA DA ILP PARA A REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DAS PERSOAS MIGRANTES NO ESTADO ESPAÑOL PROMOVIDA POLA PLATAFORMA "ESENCIALES". 

27.Expediente 655/2023. MOCIÓN PRESENTADA POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTA TECLA" E ASUMIDA POLOS GRUPOS MUNICIPAIS DE CONVERXENCIA GALEGA, PARTIDO POPULAR E BLOQUE NACIONALISTA GALEGO EN RELACIÓN AO REXEITAMENTO DOS PLANS DE ORDENACIÓN DO ESPAZO MARÍTIMO. 

28.ROGOS E PREGUNTAS. 

Ligazón á canle de YouTube do Concello de A Guarda, para poder visualizar a sesión plenaria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario