20 de xul. de 2012

PONTEVEDRA


A comisión de Medio Ambiente deu o visto bo ao convenio marco que regulará a adhesión ao servizo provincial
OS CONCELLOS QUE DESEXEN ADHERIRSE AO SERVIZO PROVINCIAL DE ACOLLIDA DE ANIMAIS PODERÁN FACELO POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
·       Recolleranse cans abandonados nos concellos que se adhiran e cans e gatos mortos nas estradas
·       Louzán destaca o notable aforro que suporá esta iniciativa provincial
Os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra que desexen adherirse ao servizo provincial de acollida de animais poderán facelo por medio da delegación de competencias, segundo se recolle nun convenio marco que hoxe foi informado favorablemente na comisión informativa de Medio Ambiente.
O presidente da Deputación, Rafael Louzán, incidiu en que se trata dun servizo que vai resolver un problema moi serio sobre o que os concellos teñen competencias e para o cal o 68% dos municipios da provincia carece de medios para poder facerlle fronte.
O convenio marco recolle que a Deputación porá en marcha un servizo que recollerá os cans abandonados en todos aqueles concellos que así o decidan e os atenderá na canceira de Meis. Tamén se recollerán os animais, neste caso cans e gatos, que aparezan mortos nas estradas.
O prazo para adherirse ao servizo será dun mes a contar desde a data na que se lle notifique a apertura do prazo de solicitude.
Aqueles concellos que actualmente teñen o servizo contratado con algunha empresa tamén poderán sumarse ao servizo provincial se así o desexan. Neste caso o prazo para a adhesión seguirá sendo dun mes pero comezará a contar a partir da data na que finalice o contrato que agora teñan en vigor.
Aforro considerable
Se os concellos que agora non teñen servizo de recollida de animais poderán atopar nesta iniciativa da Deputación unha solución para poder desenvolver competencias que lle son propias, os concellos que teñen agora o servizo contratado con algunha empresa beneficiaríanse, segundo indicou Louzán, dun gran aforro de custes, que podería chegar ata practicamente o 75%.
Os concellos que se adhiran terán que pagar 0,30 euros por habitante e a Deputación achegará a cantidade restante ata cubrir o prezo de licitación, polo que, tal e como se recolle na seguinte táboa, os concellos que actualmente teñen establecido o servizo aforrarán entre un 45,61 % (no caso de A Estrada) ata un 73,84% (caso de Tomiño) se optan por sumarse ao servizo provincial.SERVVIZO PROVINCIAL
SITUACIÓN ACTUAL

Concello
Poboación
Coste Servizo
Importe Anual
Coste Servizo
Importe Anual
Porcentaxe Aforro
1
Bueu
12.348
0,30
3.704,40 €
0,89
11.016,00 €
66,37%
2
Estrada, A
21.759
0,30
6.527,70 €
0,55
12.000,00 €
45,61%
3
Guarda, A
10.484
0,30
3.145,20 €
1,12
11.799,00 €
73,34%
4
Mos
14.942
0,30
4.482,60 €
0,80
12.000,00 €
62,65%
5
Poio
16.501
0,30
4.950,30 €
0,84
14.000,00 €
64,64%
6
Porriño, O
18.075
0,30
5.422,50 €
0,62
11.328,00 €
52,13%
7
Salceda de Caselas
8.665
0,30
2.599,50 €
0,73
6.360,00 €
59,13%
8
Sanxenxo
17.586
0,30
5.275,80 €
0,91
16.000,00 €
67,03%
9
Tomiño
13.604
0,30
4.081,20 €
1,14
15.600,00 €
73,84%

Na actualidade tan só 15 concellos dos 60 que hai na provincia con menos de 50.000 habitantes teñen implantado un servizo de recollida de animais e 4 están en trámites para a contratación dunha empresa ou protectora. Outros 12 recollen animais en casos excepcionais con laceiros, Protección Civil e 29 (practicamente o 50% dos concellos) non prestan este servizo de ningún xeito.
Son datos que dan conta da necesidade de implantación dun servizo provincial que dá resposta a unha demanda planteada de forma reiterada por numerosos alcaldes e alcaldesas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario