24 de maio de 2022

A GUARDA

A CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRARÁ SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Na Casa do Concello, o venres día 27 de maio de 2022, ás 20:00 horas.


Casa do Concello de A Guarda
Foto: Infogauda

Infogauda / A Guarda

 No día de hoxe, Antonio Lomba Baz, alcalde do Concello de A Guarda, fixo pública á convocatoria dunha sesión plenaria ordinaria que se celebrará na Casa do Concello, o vindeiro venres día 27 de maio de 2022 ás 20:00 horas, coa seguinte orde do día:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA 

1.Aprobación das actas da sesión ordinaria do 25.03.2022, extraordinaria do 13.04.2022 e a extraordinaria urxente do 26.04.2022 

2.Expediente 1436/2022. DAR CONTA DOS DECRETOS DESDE O 16.03.2022 ATA O 15.05.2022. 

3.Expediente 1372/2022. DAR CONTA DOS REPAROS DE INTERVENCIÓN. 

4.Expediente 2336/2017. DAR CONTA INFORME MOROSIDADE E PMP 1T 2022. 

5.Expediente 667/2022. DAR CONTA DO INFORME RESUMO CONTROL INTERNO 2021. 

6.Expediente 686/2022. Dar conta do informe anual de resolucións e acordos adoptados contrarios aos reparos formulados e resumo das principais anomalías detectadas en materia de ingresos. 

7.Expediente 1169/2022. PROPOSTA POSTA A DISPOSICIÓN DOS TERREOS E A EXECUCIÓN DA MELLORA DOS ACCESOS E POSTA EN VALOR DO CASTELO DE SANTA CRUZ. 

8.Expediente 2826/2020. Proposta Alcaldía de aprobación inicial da modificación puntual número 7 do Plan Xeral de ordenación do Concello da Guarda. 

9.Expediente 1385/2022. MOCIÓN PRESENTADA POLO BNG EN RELACIÓN CO DÍA DAS LETRAS GALEGAS. 

10. ROGOS E PREGUNTAS.

Ningún comentario:

Publicar un comentario