9 de feb. de 2019

EMPREGO

O CONCELLO DO ROSAL CONTRATARÁ 12 TRABALLADORES DESEMPREGADOS 

A TRAVÉS DUNHA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
 
 
 Infogauda / O Rosal

 O Concello do Rosal contratará 12 traballadores desempregados a través dunha subvención da Deputación Provincial de Pontevedra.

 A partir do 1 de abril e ata o 31 de decembro deste ano prestarán servizos no concello do Rosal 12 traballadores/as que serán contratados a través da liña 3 (emprego) da subvención da Deputación Provincial denominada Plan concellos. Esta subvención ten unha dobre finalidade, de promoción de emprego, por unha banda, e de cooperación á conservación e funcionamentos dos bens e servizos municipais, por outra. 

 No ano 2019 a axuda concedida vai destinada á contratación a xornada completa de seis oficiais para revalorización de espazos públicos, un oficial electricista, un operador de maquinaria forestal e catro peóns de limpeza viaria e recollida de lixo. A duración dos contratos é diferente para cada un deles e vai dende os catro meses ata os nove, sendo desta última duración a maioría. Os de maior duración estarán xa traballando o día 1 de abril. 

 A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu unha subvención por importe de 127.328,08 euros para os custes salariais e de seguridade social, achegando o Concello do Rosal o importe correspondente a outros gastos como indemnizacións por fin de contrato, roupa de traballo, prevención de riscos laborais, vixiancia da saúde, etc. 

 Os requisitos establecidos pola Deputación para a contratación deste persoal é que se trate de desempregados do municipio inscritos no Servizo Público de Emprego, sendo seleccionados/as de conformidade cos criterios de preferencia fixados tamén por aquela.  As ocupacións que se ofertarán a través da Oficina de Emprego de Tui serán as seguintes:  

CNO/NIVEL PROFESIONAL (CATEGORÍA)   –  OCUPACIÓN 

·71211015/50 – 3 OFICIAIS ALBANEIS (nove meses)
·94411010/00 – 4 MOZOS DE RECOLLIDA DE LIXO E LIMPEZA VIARIA  (nove meses)     
·75101033/40/50/60 – 1 OFICIAL ELECTRICISTA (sete meses)     
·83221013/00 – 1 CONDUCTOR-OPERADOR DE MAQUINARIA FORESTAL CON MOTOR, EN XERAL (seis meses)
·71211015/50 – 3 OFICIAIS ALBANEIS (catro meses)  

Ningún comentario:

Publicar un comentario