13 de xuño de 2024

A GUARDA

A Conta Xeral non minte: Os/as socialistas non deixaron o Concello da Guarda “sen un duro”. 

O balance do 2023 foi, segundo a Conta Xeral, positivo en todos os aspectos. Gustaríanos que Carrero e o seu equipo deixaran de intentar esconder a súa incapacidade para xestionar o Concello detrás de bulos. 


Fátima Rodríguez Marcos - no centro -, portavoz do Grupo municipal do PSdeG-PSOE, con Lucía Trigo González e Rafael Álvarez Martínez


Grupo municipal do PSdeG-PSOE / A Guarda 

 O ano pasado, Carrero e o Tenente Alcalde, aseguraban a distintos medios de comunicación que os/as socialistas nos “pulíramos” o diñeiro do Concello e que as arcas municipais estaban “sen un duro”. Mentirosos, ou ignorantes??.  

 Fai unhas semanas publicouse a Conta Xeral, que é ese documento que elabora unha vez ao ano o Departamento Económico do Concello, e no que queda reflexada a situación económica do Concello.   

 Documento que demostra que todo o que estes señores dicían non era máis que un bulo. E para desmontalo simplemente imos a dar tres datos significativos que extraemos da Conta Xeral do 2023 do Concello da Guarda:   

1. O saldo en bancos do Concello a 31/12/23 era de 3.270.640,30€

2. O resultado entre ingresos e gastos foi positivo, e dicir houbo máis ingresos que gastos,  quedando un resultado orzamentario positivo de 962.012,08€.  

3. O Concello conta cun remanente positivo de 1.711.762,20€, que pode ser utilizado para financiar obras e investimentos.   

 Os/as políticos/as poden dicir o que lles pete, pero os números son os que son!  

Na Guarda, a 13 de xuño de 2024 

Ningún comentario:

Publicar un comentario