8 de xan. de 2019

A GUARDA

«A Guarda escrita nas Estrelas»  

· Un equipo da Universidade de Vigo investigará o proxecto de arte urbana 

Vista parcial do mural realizado no verán de 2018 no contradique de Punta Xenete, no porto de A Guarda
Foto: Infogauda

Infogauda / A Guarda

 O Concello de A Guarda, a Universidade de Vigo e os artistas Nuria Villa Vicente (Nuvi) e Alberto Álvarez Brandón (éxfico), veñen de asinar un protocolo de colaboración para a toma de mostras e a realización dun estudo para unha investigación científica sobre materiais e posibles fenómenos de degradación no proxecto «A Guarda escrita nas estrelas» de pintado do espigón de Punta Xenete, no porto da Guarda.  

 Esta investigación forma parte do proxecto CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces (Programa Erasmus Plus - Acción clave KA2: cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas – Alianzas para o Coñecemento - convocatoria EAC / A03 / 2016, referencia nº 588082-EPP-A-2017-1-IT-EPPKA2-KA), que a Universidade de Vigo está a realizar sobre arte urbana, particularmente muralismo contemporáneo, que inclúen a creación de documentación fotográfica e audiovisual relacionada co patrimonio artístico público.  

 As accións que o equipo da Universidade de Vigo, no marco do proxecto CAPuS levará a cabo nestas obras pictóricas consistirán en:  

• Documentación fotográfica e audiovisual do obxecto e as súas futuras formas de deterioración.  
• Mostraxe de materiais (pinturas e soportes). 
• A análise científica das mostras anteriores con distintas técnicas analíticas para caracterizar os fenómenos de degradación. Esta mostraxe levarase a cabo polo menos en dous momentos diferentes: o ano de creación e no momento en que o deterioro da obra se verifica obxectivamente. 
Estudo das variacións dos parámetros da cor na obra pictórica durante o tempo. Este estudo basearase no rexistro da cor cun espectrofotómetro para sólidos (medición non destrutiva) cada 30 días, desde o ano da creación do traballo ata polo menos un ano e medio máis tarde.  
A avaliación de diferentes protectores na obra pictórica, a través da aplicación deles en pequenas áreas na obra e do control das variacións de cor ao longo do tempo.  

 A reprodución dos resultados provenientes das actividades anteriores en diversos medios de comunicación, na web do proxecto, na web da universidade,  en revistas científicas de acceso aberto, debates, espectáculos, conferencias e eventos, só cando a finalidade é exclusivamente docente e investigador a nivel institucional. 

PROXECTO CAPuS

 O proxecto CAPuS está cofinanciado por ERASMUS + Alianzas de coñecemento. O consorcio componse de 15 socios completos e 2 socios asociados de 6 países, incluíndo universidades, academias, empresas e centros de investigación. O proxecto parte da evidencia de que a conservación da rúa e a arte urbana carece de iniciativas específicas e non está incluída nos programas académicos. 

 O proxecto CAPuS contribuirá efectivamente á divulgación do coñecemento no ámbito da conservación da arte pública. A través da estreita colaboración de investigadores, educadores e empresarios, formularanse protocolos específicos de tratamento. Ademais, crearase un programa académico dinámico e orientado ao mercado: introdúcese un módulo de formación innovador para as institucións de educación superior, así como un módulo de e-learning. A actividade de divulgación e actividade constante realizarase coa axuda das institucións e do público en xeral, a fin de sensibilizar.

 A través da Key Action 2 (Alianzas do coñecemento) do Programa Erasmus +, Conservación da Arte en espazos públicos (CAPuS) reúne institucións de educación superior, industria, centros de investigación, ONG e organismos públicos para desenvolver pautas e protocolos para a protección e conservación de arte pública contemporánea e desenvolver oportunidades de formación para estudantes e conservadores profesionais. 

 O proxecto de tres anos inclúe investigación sobre a historia das obras (entrevistas realizadas por artistas), caracterización de materiais e procesos de degradación, desenvolvemento de métodos e materiais para a conservación, introdución dun curso académico, desenvolvemento dun módulo de aprendizaxe a distancia e creación dun curso piloto para conservadores profesionais

Ningún comentario:

Publicar un comentario