03/06/2017

A GUARDA

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS ANO 2017


Convocamos a todos/as os/as socios/as da Asociación Érguete Baixo Miño, á Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o VENRES día 16 de xuño de 2017; ás 20:00 horas en 1ª convocatoria e ás 20:30 horas en 2ª convocatoria, no local social situado na rúa Colón, 20 (Edif. O Pescador 1º piso) de A Guarda e que contará co seguinte

ORDE DO DÍA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA:

1º Lectura e aprobación se procede da acta anterior.
2º Presentación do Estado de Contas.
3º Presentación da Memoria de Actividades 2016 e Programa para o 2017.
4º Renovación Cargos Xunta Directiva.
5º Aprobación da proposta de modificación dos Estatutos da Entidade presentada en 2016 .
6º Rogos e preguntas.

Para calquera dúbida, contactar por vía telefónica/fax 986 61 44 07, no local da Asociación (Rúa Colón, 20 – Edificio O Pescador 1º andar - A Guarda, Pontevedra) ou por correo electrónico (info@erguete.org)

Agradecendo de antemán a súa colaboración e participación, atentamente

A Xunta Directiva

Ningún comentario:

Publicar un comentario