29/01/2017

CULTURA

PALACIO DEL GENERALIFE: O ENGADO ROMÁNTICO DA ALHAMBRA

   Foto: Santiago Baz Lomba


 A porta mostra unha certa riqueza e a entrada a un recinto palaciego por medio dos tradicionais símbolos da man e a chave na clave do arco


 A entrada ao edificio do Generalife presenta unha curiosa dualidade. Dun lado, a súa aparencia externa ten un indubidable carácter rural que o asemella máis a un casarío que a un recinto palaciego, respondendo á descrición de almunia hispano musulmá que Ibn Luyun fai no seu Tratado de Agricultura. Por outra banda, o acceso mediante a sucesión de dous patios a distinto nivel, o emparenta de forma clara co acceso ao propio palacio da Alhambra.

 O primeiro patio, denominado modernamente Patio do Descabalgamento por presentar bancos para apearse das monturas, ofrece dúas naves laterais utilizadas quizais polos mozos de cuadra.

 O segundo sitúase a un nivel máis elevado, orixinalmente atopábase rodeado por galerías con arcos en todas as súas frontes menos o central, polo que se sobe ao interior do palacio.

 A entrada ao palacio propiamente dita, realízase a través dunha portadita con elementos de mármore e dintel alicatado, en cuxa clave do arco volve repetir o motivo da chave. Unha escaleira introdúcenos no espazo doméstico, distribuído polo patio da Acequia e dominado polo Pavillón Norte. Este ábrese coa habitual galería porticada, con cinco arcos e alcobas nos extremos, dando paso á Sala Rexia e ao miradoiro de Ismail I.


 Na Sala Rexia cobran protagonismo as yeserías, as tacas e os preciosos capiteis de mocárabes. Así mesmo, a distribución interior da sala responde o esquema usual, con alcobas laterais enmarcadas por arcos. É moi destacable a cornixa voada de mocárabes por baixo da armadura do teito.


Ningún comentario:

Publicar un comentario