24 de maio de 2012

A GUARDAConvocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria


A Guarda, 3 de maio de  2012

Dando cumprimento aos seus estatutos, a Asociación Avelaíña de Axuda a Persoas con Problemas de Saúde Mental convoca a todos os seus socios para que asistan o  vindeiro sábado 26  de maio, as 19:00 horas a unha Asemblea Xeral Ordinaria de socios, que terá lugar nas dependencias de Avelaíña, sitas no 2º Transversal Coruto Vello nº33 (Salcidos – A Guarda)


ORDE DO DÍA:

1.           Lectura e aprobación da acta anterior
2.           Lectura e aprobación, se procede, do estado de                  
              contas 2011 
3.           Plan de actividades 2012
4.           Presuposto 2012
5.           Memoria de actividades de 2011
6.           Renovación de cargos da Xunta Directiva
7.           Altas, baixas e cuotas de socios
8.           Rogos e preguntasCarmen Liliana Barreto de Vicente
Presidenta

Ningún comentario:

Publicar un comentario