10 de ago. de 2023

A GUARDA

ANABAM PUBLICOU O "CARRIZAL" Nº 12,
ÉPOCA II

Portada do "Carrizal" nº 12
Foto: Infogauda


Ricardo Rodríguez Vicente / A Guarda
 
 Como habiamos avanzado en datas precedentes, a Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM), vén de publicar os boletíns "Carrizal", correspondentes ao ano 2022, época II. Dese xeito, ao habernos ocupado do número 11, nesta ocasión imos comentar o contido do "Carrizal" nº 12. Comezamos indicando que na súa portada figura unha fermosa fotografía - da autoría de Luis Dorado Senra - dunha eriuga de Brithys crinis. Trátase dunha especie de lepidóptero ditrisio da familia Noctuidae.​ É unha bolboreta nocturna propia dalgúns ecosistemas dunares costeiros. 

 E nas páxinas interiores, ademáis informar sobre a composición da xunta directiva de ANABAM, e outras informacións (nº de teléfono / WhatsApp, enderezo electrónico, etc.), figuran os seguintes traballos.

Outras labras castrexas, de Antón Ferreira Lorenzo.

Casa Forestal de Oia, de Agustín Ferreira Lorenzo.

Esteiro do Miño. Aves na corda frouxa, de Agustín Ferreira Lorenzo.

Zerynthia rumina, de Agustín Ferreira Lorenzo.

Herba da Pampa (Cortaderia selloana) no municipio de Oia, de Adrián Fernández Venade.

Diminúe o poboación de corvos mariños?, de Agustín Ferreira Lorenzo.

Árbores extraordinarias do Baixo Miño: Araucaria da Pousa do Bispo
Araucaria da catedral de Tui. 
Varios autores.

Grupo de Xóvenes Ecoloxistas Guardeses, de Agustín Fertreira Lorenzo.

Cousas de ANABAM (Oferta de emprego; Non ás actividades cinexéticas; Saídas de campo; Rescatado un arao papagaio. E un corvo mariño; Prácticas externas para estudantes de Bioloxía e Ciclos Formativos en medio ambiente; Proxecto andoriña; ANABAM pide a Costas a protección da Honckenya peploides, en Mougás (Oia); Seixal da costa sur guardesa... imos a por un ENIL?; Proxecto RENABAR; Pilas botón, pioneiros no estado español; Abellarucos no Baixo Miño).
 
 O boletín "Carrizal" é unha publicación de periodicidade bimestral, íntegramente en galego, da Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM), que conta cunha subvención do Concello de A Guarda.

 As persoas socias de ANABAM teñen o "Carrizal" incluído na cota de socio (normal: 40 euros/ano; socio familiar: 1º socio 40 euros; resto dos socios familiares. 5 euros/ cada un). 
 
 As persoas que ainda non sexan asociadas poden subscreverse ao "Carrizal". 6 números/ano: 35 euros.

 Desde Infogauda queremos poñer en valor toda a actividade que dende súa fundación vén realizando ANABAM no que respecta a observación, defensa, protección, estudo e divulgación do patrimonio natural, etnográfico e cultural do Baixo Miño galego-portugués. E por si todo iso, a algunhas persoas non lles parece suficiente, engadimos: por concienciar a cidadanía respecto aos valores que posúe a contorna do Baixo Miño; democratizar o acceso de toda a poboación ao desfrute  - respectuoso e responsable - da biodiversidade); e ser un facho cultural que - contra vento e maré - permanece aceso alumeando - e sensibilizando - a toda a sociedade civil, que lexítimamente ten dereito a ser copartícipe da beleza da natureza, que nos foi legada, e que - entre todos - temos o deber de coidar para as xeracións que nos sucedan. E nese reto, todos - sen excepción - debemos estarmos comprometidos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario