10/08/2017

OIA

SUSPENDIDA LA FIESTA DEL PERCEBE 

 Desde la Asociación Cultural e Deportiva Viladesuso - Oia   comunicamos, que este año la conocida Fiesta del Percebe, que se llevaba realizando anualmente el 15 de agosto en Viladesuso (Oia), este año queda suspendida debido a la moción presentada por el grupo político Converxencia Galega, de no realizar evento gastronómico concretamente este, que ya iba por su undécima edición y con gran éxito en estos últimos años; por realizarse en un recinto deportivo y estar contiguo a un parque infantil. 

 Sentimos las molestias por tan desafortunado desenlace y lamentamos por todos aquellos comensales que se acercaban cada año a Viladesuso a disfrutar de esta fiesta gastronómica, que este año no pueda ser así.

Nos medios de comunicación en papel e dixitais, se emitiu o escrito que aparece reflexado máis arriba, donde se nos fai responsables, como grupo político da suspensión desta festa gastronómica, cando iso non deixa de ser unha verdade a medias, ou mentira, que esconde a realidade dos motivos da nosa Moción sobre USO DO PARQUE INFANTIL DE VILADESUSO

Queremos deixar claro, que nese espazo, o Concello de Oia acaba de facer unha inversión de CUARENTA MIL EUROS do Plan Concellos para ordenar e por a punto o Parque Infantil.

A votación plenaria, foi: CINCO VOTOS A FAVOR, (3) de CONVERXENCIA GALEGA e (2) do PSOE, CINCO ABSTENCIONS, (4) PP e (1) da concelleira do PSOE, Rocío González Martínez, por vínculos familiares ca dirección da organización da festa e UN VOTO EN CONTRA: (1) BNG. Dende CONVERXENCIA GALEGA, agradecemos ao PSOE o séu apoio a esta medida, e non se deixou manexar por un puñado de votos que algún partido pensa que os pode recoller ca súa abstención ou voto en contra.

Os acordos tomados nesta MOCIÓN son os seguintes:

PRIMEIRO: O recinto deportivo de Viladesuso utilizarase, por regra xeral, exclusivamente para actividades deportivas. A nosa pregunta é: ¿as instalación deportivas para que son? ¿Quén se fai responsable de devolver as instalación nas condicións en que as recibe?. E moi cómodo facer o que lles peta, e logo que limpe e arranxe ese espacio o persoal do Concello. A maioría dos vecinos/as da parroquia están conformes en que se tomen medidas de protección desta obra que acaba de costar CUARENTA MIL EUROS. 

SEGUNDO: Non obstante, de maneira motivada, poderán autorizarse outro tipo de actividades ou eventos, de carácter  Cultural, escolar ou lúdico no recinto, a petición de entidades ou persoas físicas, SEN ANIMO DE LUCRO, sempre que se respeten as seguintes limitacións: ¿A organización que fai a festa é con ou sin ÁNIMO DE LUCRO?

1.- Non se autorizará a instalación de carpas, toldos e outros artefactos que precisen anclaxes ao pavimento deportivo. Volvemos o principio, deixamos que se dane e se destroze a inversión dos CUARENTA MIL EUROS feita para uso e disfrute de tódolos/as vecinos/as?

2.- Non se autorizará ninguna actividade que implique a venta de bebidas alcohólicas nin eventos gastronómicos que impliquen a elaboración de alimentos. ¿Convertimos ese espazo nun macro-botellón? ¿Existen na organización medidas de seguridade polo uso de material inflamable e para o trato axeitado aos alimentos que se expenden?

3.- Ningunha instalación no recinto poderá invadir os accesos, con especial protección do Camiño Portugués pola Costa  que linda co recinto, que deberá permanecer en todo momento expedito. Por unha banda, potenciamos con arranxos e publicidade o Camiño Portugués pola Costa, e pola outra, atrancamos este vial de peregrinación a Santiago e non ofertamos ningunha alternativa de paso os/as caminantes.

Por todo o anterior, dende CONVERXENCIA GALEGA, manifestamos que non se pode aceptar o xeito torticeiro que se usa para dar a información porque non se axusta a realidade, e consideramos que si se cumplen as condicións que quedan reflexadas no apartado SEGUNDO da proposta aprobada polo Pleno, non debera haber inconvinte en aceptala. A cuestión pode ter maior recorrido, que ata agora algúns/as pensaban que eran amos/as e todo estaba ben feito pola complacencia e “mirar para outro” lado de quenes gobernaban.

En Oia, a dez de agosto do 2017

   
José Manuel Romero
Portavoz de CONVERXENCIA GALEGA
Concello de OIA

(R.)

Ningún comentario:

Publicar un comentario