10 de feb. de 2013

A GUARDA

OS AFILIADOS A COMISIONS OBREIRAS MOLESTOS COA DECISIÓN DA DIRECCIÓN DA UNIÓN COMARCAL DE VIGO DE PECHAR O LOCAL SINDICAL DE A GUARDA

Infogauda / A Guarda

Logo de habelo anunciado verbalmente "en petit comité", é decir, somentes ás persoas que veñen desenvolvendo a cotío tarefas sindicais no local que Comisions Obreiras ten na vila de A Guarda, de que desde finais do presente mes de febreiro de 2013, o devandito local será pechado; varios afiliados a esa central sindical teñen remesado súas respectivas comunicacións os diferentes órgaos do sindicato, expresando seu malestar por esa decisión, que consideran de todo punto inaceptable, inxustificada e desconsiderada cos afiliados, que en moitos casos teñen esa condición desde fai máis de 35 anos.
Segundo puido saber Infogauda - o único medio de comunicación que se ten feito eco desa nova -, non existen razóns que xustifiquen o peche do local que CC.OO. ten aberto no pobo de A Guarda, dando servizo de asesoramento á traballadoras/es, desempregadas/os e pensionistas, desde finais da década dos anos 70 do pasado século. A delegación sindical que CC.OO. ten desde aquela na vila guardesa non e unha rémora - nin o foi nunca - nin para a Unión Comarcal de CC.OO. de Vigo, nin para o Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia nin moito menos para á Confederación Sindical de CC.OO.. Por iso as/os afiliadas/os das localidades de Tomiño, O Rosal, Oia e A Guarda, que tiñan como referente o local sindical de CC.OO. en A Guarda, tanto pola súa proximidade como pola atención que recibían, non aceptan que no futuro inmediato - desde finais do presente mes - teñan que desprazarse ao local de O Porriño ou a Unión Comarcal de Vigo. Esa negativa está baseada fundamentalmente en dúas razóns, que son doadas de comprender: 
1ª.- Para desprazarse ao Porriño conleva obviamente, percorrer unha maior distancia na estrada e dispor tamén de máis tempo. Iso supón un quebranto - mesmo económico  - para moitos afiliados, que polas súas características persoais, non poden asumir.
2ª.- Pola proximidade, ata o de agora, co local sindical e co persoal de A Guarda, as/os afiliadas/os tamén dispuñan de un trato persoalizado, xa que ás persoas que lles atendían son veciños, i en moitos casos, o alto grao de confianza existente, permitía un mellor coñecemento do problema e unha maior axilidade na súa eventual resolución.
Hai - segundo puido saber este xornal dixital - máis razóns polas cales moitos afiliados síntense molestos pola decisión adoitada pola Unión Comarcal de CC.OO. de Vigo, compartida por activa ou por pasiva, polo S.N. de CC.OO. de Galicia. Entre esas razóns, está o feito de haber contribuído - mesmo en épocas económicamente máis complexas que as actuais - o sostemento da modesta infraestructura que Comisions Obreiras ten na vila de A Guarda desde máis de tres décadas. 
A presenza activa de Comisións Obreiras no pobo de A Guarda, fixo posibles moitos logros socioeconómicos que repercutiron positivamente no conxunto da sociedade de toda á comarca do Baixo Miño. 
Que agora, por parte da dirección comarcal do sindicato se pretenda dar un portazo as/os afiliadas/os non di nada positivo en favor das persoas que acordaron de xeito unilateral - é decir, sin manter previamente unha asamblea cos afiliados para expor á situación e tentar acadar unha solución - pechar o local sindical que CC.OO. ten en A Guarda. 
Segundo os datos dos que dispomos, os gastos correntes que conleva manter aberto o local sindical de A Guarda, sin seren prohibitivos, senón máis ben craramente moderados e asumibles; mesmo poderían verse reducidos, pois ás persoas que veñen desenvolvendo súa labor diaria no devandito local estiveron vendo posibles alternativas que chegado o intre oportuno, mesmo poderían permitir un aforro mensual no gasto. Ainda que repetimos, á decisión de pechar o local, non ven motivada por cuestións de tipo económico. Serán en todo caso, segundo pudemos saber, debidas á outras cuestións, que probablemente non se lles queren explicar as/os afiliadas/os, pero non por causas económicas. Por iso, as/os afiliadas/os sinten un gran desacougo o verse privados de un servizo sindical que valoran moi positivamente, e así o veñen manifestando reiteradamente, e agora míranse abocados a unha orfandade que consideran non son merecentes, xa que o local sindical de A Guarda tiña ata antes de saberse que á dirección do sindicato determinara pechar á delegación de A Guarda; un bo número de afiliadas/os cotizantes. Moitos deles, vencellados o sindicato desde que CC.OO. abriu súas portas na vila de A Guarda pouco tempo despois do pasamento do dictador Franco. O vérense privados de un servizo que tiñan á súa disposición a moi pouca distancia dos seus respectivos fogares, alguns adoitaron á decisión de causar baixa como afiliadas/os, como sinal de rexeitamento a unha decisión que consideran inaceptable, que de ser reconsiderada por parte das persoas que decidiron pechar o local sindical de A Guarda, e deixar ese peche sen efecto, moitas/os afiliadas/os que nas semanas precedentes deixaron de selo, voltarían novamente a formar parte do seu sindicato: As Comisións Obreiras.
Resulta incomprensible, como onde menos se agardaba, poida haber tanta insensibilidade, nomeadamente por parte dos órgaos de dirección que decidiron pechar o local sindical de CC.OO. en A Guarda. Que saiban - dixeron a Infogauda varios afiliados - que ese é un erro táctico que probablemente máis axiña que tarde, vai xerar consecuencias ben notorias. As máis inmediatas son á desafiliación de un bo número de persoas que desde fai moitos anos mantíñanse fieis o seu vencello co sindicato de CC.OO.. Pero haberá, con toda probabilidade outras consecuencias máis, que nestes intres son doadas de prever, ainda que algúns non queiran nin siquera pensa-lo. En todo caso, os responsables do peche do local sindical de CC.OO. de A Guarda, ainda están a tempo de rectificar. E sobor de todo, de convocar unha asamblea xeral de afiliadas/os e deixar ben craro cal é o nivel de compromiso que á dirección da Unión Sindical Comarcal de Vigo ten cos afiliados de Tomiño, O Rosal, Oia e A Guarda. Se non o fan, demostrarán unha inxustificable insensibilidade que desde xa as/os afiliadas/os reproban enérxicamente. 

1 comentario:

 1. COMPAÑERAS/OS:
  EL SINDICATO NACIONAL DE CC.OO. DE GALICIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIÓN COMARCAL DE CC.OO DE VIGO, SERÁN, JUNTO CON LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS, CO-PARTÍCIPES DE LA MAYOR FALTA DE SENSIBILIDAD CON LAS/OS AFILIADAS/OS DE LA COMARCA DE O BAIXO MIÑO, EN EL VÉRTICE SUROESTE DE GALICIA, EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, YA QUE UNOS POR DECISIÓN UNILATERAL, OTROS POR INACCIÓN Y OTROS POR PRESUNTO SEGUIDIMOS, SERÁN, QUE DUDA CABE, RESPONSABLES DEL CIERRE DE UN LOCAL SINDICAL QUE COMISIONES OBRERAS TENÍA ABIERTO A AFILIADAS/OS Y A LA SOCIEDAD CIVIL DE LA REFERIDA COMARCA, Y QUE TANTO BIEN HA REPORTADO A LA POBLACIÓN - ESPECIALMENTE A LA CLASE TRABAJADORA - DE LOS CONCEJOS DE TOMIÑO, O ROSAL, OIA Y A GUARDA.
  LAS/OS AFILIADAS/OS NO ESTÁN DISPUESTOS A CALLARSE ANTE TAN GRAVE DECISIÓN. POR ELLO, EN LAS SEMANAS POSTERIORES A LA COMUNICACIÓN OFF THE RECORD DE QUE EL LOCAL DE CC.OO. DE A GUARDA IBA CERRARSE DESDE FINALES DEL PRESENTE MES DE FEBRE4RO DE 2013, ESTÁN PRESENTANDO SUS RESPECTIVAS BAJAS COMO AFILIADAS/OS. DE ELLO SON RESPONSABLES DIRECTOS QUIENES SIN ESCUCHAR A LAS/OS AFILIADAS/OS HAN DETERMINADO CERRAR DICHO LOCAL SINDICAL. NO HAN VALORADO, O AL MENOS ESO PARECE DESPRENDERSE DE TAN DRÁSTICA DECISIÓN, QUE EL LOCAL SINDICAL QUE CC.OO. TIENE EN A GUARDA DESDE FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 70 DEL PASADO SIGLO, NO ES ECONÓMICAMENTE DEFICITARIO. NUNCA HA SIDO UNHA CARGA PARA LA UNIÓN SINDICAL PROVINCIAL DE CC.OO. DE VIGO, NI PARA LAS DEMÁS ESTRUCTURAS DE COMISIONES OBRERAS. MAS BIEN AL CONTRARIO, YA QUE EL LOCAL SINDICAL DE CC.OO. DE A GUARDA, HA VENIDO APORTANDO LO ESTABLECIDO CON LAS FEDERACIONES QUE INTEGRAN ESTA CENTRAL SINDICAL. POR ELLO, NO SE CIERRA POR MOTIVOS ECONÓMICOS. LOS MOTIVOS, SI REALMENTE LOS HAY, SERÁN PROBABLEMENTE OSCUROS, O AL MENOS ESO SE DESPRENDE DEL HECHO CONSTATABLE QUE A DÍA DE HOY, 11 DE FEBRERO DE 2013, NADIE HAYA CONVOCADO UNA ASAMBLEA GENERAL CON LAS/OS AFILIADAS/OS PARA EXPLICAR PÚBLICAMENTE LOS POSIBLES MOTIVOS DEL REFERIDO CIERRE. TAMPOCO SE DEMOSTRADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL DE CC.OO. DE VIGO, EL MÁS MÍNIMO INTERÉS PARA BUSCAR ALTERNATIVAS QUE HICIESEN POSIBLE MANTENER ABIERTAS LAS PUERTAS DEL LOCAL SINDICAL, UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LAS/OS TRABAJADORAS/ES, DESEMPLEADAS/OS Y PENSIONISTAS DE ESTA ZONA, QUE POR CIRCUNSTANCIAS GEOGRÁFICAS TIENEN EL LOCAL MÁS PRÓXIMO EN LA LOCALIDAD DE O PORRIÑO, DISTANTE DE A GUARDA 41 KILÓMETROS - PARA IR Y OTROS TANTOS PARA RETORNAR - , LO QUE CONLLEVA ASUMIR UN COSTE DE DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS DE LÍNEA INTERURBANA, O EN VEHÍCULO PARTICULAR, Y UNA PÉRDIDA DE TIEMPO CONSIDERABLE, QUE NO TODAS/OS LAS/OS AFILIADAS/OS PUEDEN ASUMIR. YA NO DIGAMOS, ACUDIR A LA UNIÓN SINDICAL COMARCAL DE CC.OO. EN VIGO. DICHO ESTO, MUCHAS/OS AFILIADAS/OS, OPTAN POR RENUNIAR, MUY A SU PESAR, DE SEGUIR COMO COTIZANTES EN CC.OO., DADO QUE EN LA MISMA POBLACIÓN DE A GUARDA, EXISTE OTRA CENTRAL SINDICAL QUE HARÁ TODO LO POSIBLE PARA CAPTAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE DESCONTENTOS CON LA DECISIÓN DE CERRAR EL LOCAL DE CC.OO..
  CREEMOS QUE QUIENES HEMOS VENIDO TRABAJANDO PARA HACER DE COMISIONES OBRERAS UN SINDICATO COMPMETIDO CON LA LUCHA OBRERA, CON EL PROGRESO SOCIAL Y CON LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, NO MERECEMOS QUE SE NOS DE LITERALMENTE UN PUNTAPIE EN EL TRASERO Y SE NOS DEJE AL ALBUR, PRECISAMENTE EN ESTOS MOMENTOS EN QUE LAS/OS TRABAJADORAS/ES NECESITAMOS MAS QUE NUNCA, CONTAR CON EL RESPALDO DE LAS CENTRALES SINDICALES.
  TODAVÍA ESTÁN/ESTÁIS A TIEMPO DE CORREGIR EL RUMBO MARCADO EN LO QUE RESPECTA A LA DECISIÓN DE CERRAR EL LOCAL SINDICAL DE CC.OO. DE A GUARDA. SI NO LO HACÉIS SERÉIS CO-RESPONSABLES DEL LÓGICO MALESTAR DE QUIENES HASTA LA FECHA TENÍAN EN EL LOCAL DE CC.OO. DE A GUARDA, UN LUGAR A DONDE CADA VEZ QUE LO NECESITÁBAMOS.
  LAS/OS AFILIADAS/OS A COMISIONES OBRERAS, DE LA COMARCA DE O BAIXO MIÑO NO NOS RESIGNAMOS A QUE SE NOS CIERRE EL LOCAL DE A GUARDA.

  ResponderEliminar