20 de feb. de 2024

GALICIA

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 35 

Lunes, 19 de febrero de 2024
Infogauda / Galicia

 No día de onte, luns 19 de febreiro de 2024, o Diario Oficial de Galicia, nº 35, publicou, entre outras, ás seguintes informacións:

Consellería de Economía, Industria e Innovación  

ACORDO do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2018/26).


RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Bretoña, sito nos concellos da Pastoriza, Riotorto e Mondoñedo, promovido por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2020/107).


EXTRACTO da Resolución do 17 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Bretoña, sito nos concellos da Pastoriza, Riotorto e Mondoñedo, promovido por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2020/107).


RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Paradela-005, sito nos concellos de Bóveda, O Saviñao, Paradela e Sarria (Lugo) e promovido por Green Capital 84, S.L.U. (IN408A 2019/005).


EXTRACTO da Resolución do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Paradela-005, sito nos concellos de Bóveda, O Saviñao, Paradela e Sarria (Lugo) e promovido por Green Capital 84, S.L.U. (expediente IN408A 2019/005).


RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2024, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción, el estudio de impacto ambiental de las instalaciones del parque eólico Avoceta Wind y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en los ayuntamientos de Carballedo (Lugo) y San Cristovo de Cea, Vilamarín, Coles, O Pereiro de Aguiar y Ourense (Ourense) y promovido por Avoceta Solar, S.L.U. (expediente IN408A/2021/052).

Ningún comentario:

Publicar un comentario