23 de nov. de 2021

A GUARDA

A CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE A GUARDA CELEBRARÁ SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

O venres día 26 de novembro, ás 20:00 horas, na Casa do Concello


Casa do Concello de A Guarda
Foto: Infogauda


Infogauda / A Guarda

 O alcalde do Concello de A Guarda, Antonio Lomba Baz, fixo pública no día de hoxe, á convocatoria dunha sesión plenaria ordinaria da Corporación Municipal que terá lugar o vindeiro venres día 26 de novembro de 2021 ás 20:00 horas, na Casa do Concello (Praza do Reló, 1).

ASUNTOS DA CONVOCATORIA 

1. Aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o 01.10.2021 

2. Expediente 2822/2021. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRA DE DONA NURIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

3. Expediente 3186/2021. DAR CONTA DOS DECRETOS DESDE O 16.09.2021 ATA O 15.11.2021 

4. Expediente 3208/2021. DAR CONTA DOS REPAROS DE INTERVENCIÓN 

5. Expediente 2336/2017. DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGO DO TERCEIRO TRIMESTRE 2021 

6. Expediente 3084/2021. DAR CONTA AO PLENO DAS SUBVENCIÓNS OUTORGADAS POLO PLAN CONCELLOS 2021 (LIÑA 1:INVESTIMENTOS) DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

7. Expediente 3198/2021. DAR CONTA AO PLENO DAS SUBVENCIÓNS OUTORGADAS POLO PLAN CONCELLOS 2020 (LIÑA 1:INVESTIMENTOS) DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

8. Expediente 3004/2021. PROPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 4/2021 

9. Expediente 3178/2021. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MERCADO 

10. Expediente 2990/2021. PROPOSTA ALCALDÍA INICIO LICITACIÓN EXPLOTACIÓN CAFETERÍA ESTACIÓN MARÍTIMA A PASAXE 

11. Expediente 3164/2021. PROPOSTA ALCALDÍA NOMEAMENTO REPRESENTANTES EN CONSELLOS ESCOLARES 

12. Expediente 3204/2021. Moción presentada polo BNG sobre o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero 

13.ROGOS E PREGUNTAS  

 A sesión poderase seguir en directo, e mesmo visualizala en datas posteriores, na canle de YouTube do Concello de A Guarda.   

Ningún comentario:

Publicar un comentario