07/08/2017

A GUARDA

TRIBUNA ABERTA

¡¡¡DE PENA!!!    Celso R. Fariñas 
Concelleiro de Converxencia Galega


 Cando dende o Concello se fala de non solapar unha actuación con outra, todos/as veciños, asociacións, comisión de festas e/ou grupos políticos, pensábamos que o Grupo de Goberno do PSOE, e especialmente o Departamento de Cultura, tamén estaba incluido, pero os feitos veñen demostrando que iso só é para os demais.  

 Xa non queremos facer un listado, donde as actuacions programadas dende o Concello, teñen servido para dividir ou separar a asistencia a outros actos levados a cabo por outros entes, e iso sin ter que comprobar si moitas programacións non son preparadas despois de ter coñecemento a traveso do Rexistro Xeral do Concello dalgún acto.  

 De todos/as é coñecido o esforzo das distintas Comisións de Festas para recadar o diñeiro necesario para desenrrolar as dos distintos barrios, sendo unha fonte de ingresos sumamente importante, a recollida de doazons en especie para face-las poxas.  

 A maioría das Comisións de Festas, teñen entregado con suficiente antelación a súa programación para os actos de cada ano, ainda que as case sempre son as mesmas e poden variar nun fin de semán, pero concretamente, as que se celebran no mes de agosto, están bastante claras nos tres fins de semán. San Queitano, Monte e San Roque, iso é fixo no calendario, pero ademais se hubera algunha dúbida, no é tan difícil comunicar e clarexar ca respectiva Comisión de Festas.  

 Pois ben, todo o anterior, é un preámbulo para deixar claro e facer de coñecemento público, o gran enfado que está amosando a Comisión de Festas de San Roque, dado que un dos días máis importante para o finanzamento da festa, o día das poxas, e no mesmo horario, pero na outra punta do pobo, no Auditorio de San Bieito, se desenrrola un programa interesante, o que vai provocar a división de asistencia de vecinos/as e visitantes.  

 En fin, unha pena, pero así están as cousas, e cando son os demais os que preparan un acto, é contra-programación, pero ¿Cómo se chama cando o fai o Concello?  

 Que cada quen saque a súa conclusión. De pena. 

 A Guarda, a 08  de agosto do 2017

Celso R. Fariñas 
Concelleiro de CONVERXENCIA GALEGA

1 comentario:

  1. Tiene usted toda la razón Sr. Fariñas, en este ayuntamiento se calibran las cosas dependiendo de quién vengan. Y por supuesto que el concello puede hacer todas las contraprogramaciones que le dé la gana, pasando por encima de toda asociación o grupo que no tengan que ver con la concelleira de cultura.¡Así están las cosas!La ley del embudo!.

    ResponderEliminar