13 de set. de 2018

A GUARDA

Inventario Municipal na Guarda  

· Aberto o prazo de exposición pública


Vista parcial do plano coa situación dos bens municipais
Fonte: C. A. G.

Infogauda / A Guarda

 «O Concello da Guarda avanza na realización do inventario de bens municipais a través dunha aplicación informática de acceso e consulta dun xeito sinxelo e áxil da totalidade dos bens de propiedade municipal, realizada pola empresa Procat Ingeniería y Medioambiente S.L.» 

 Así o ven de facer público o executivo municipal do concello guardés, indicando tamén que «no día de hoxe, 13 de setembro, saíu publicado no BOPPO o anuncio de exposición pública do expediente de rectificación deste proxecto e que abrangue 20 días hábiles, ata o 15 de outubro, para que sexan presentadas as alegacións ou reclamacións ao mesmo. O horario de visita e consulta deste inventario é de luns a venres de 9:00 h. a 14:00 h. na Sala de Reunións do 1º andar da Casa dos Alonso.  

 Esta aplicación informática recolle fincas, edificios, estradas, camiños… para que o persoal municipal teña un acceso directo a esta información, necesaria case a diario para a emisións de certificados das titularidades dos bens, cando se realizan tarefas sobre os mesmos e á hora da xustificación de subvencións, axudas e outras xestións municipais.  

 Nesta aplicación informática cóntase coa posibilidade de construír unha base de datos con tódolos rexistros que se desexen incluír e xestionar deste modo o mantemento dos activos do inventario, coa particularidade que toda a información pode ser tratada xeográficamente, filtrado de información segundo as necesidades, clasificación dos bens por epígrafes, emisión de certificados, entre outras posibilidades.  

 O desenvolvemento desta actuación realízase en 5 fases de actuacións, cun tempo total de 12 meses.  

 Para a súa posta en marcha, xa se realizou a aprobación inicial no pleno municipal do pasado 30 de xullo, o presente anuncio no BOP e o prazo de exposición pública e alegacións. Unha vez resoltas as posibles alegacións, se levaría novamente a pleno para súa aprobación definitiva. A lexislación vixente establece que o inventario de bens municipais debe de actualizarse anualmente, incluíndo aquelas modificacións, ou altas e baixas segundo correspondan.  

 Esta actuación está subvencionada con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra por un importe de 21.538,00€.» 

Ningún comentario:

Publicar un comentario