07/12/2016

CAMPOSANCOS

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MÁN COMÚN DA PARROQUIA DE CAMPOSANCOS

Data : 10 de decembro de 2016

Hora de comezo: En primeira convocatoria ás 14:00 horas e en segunda ás 16:00 horas

Comunidade Veciñal de Montes en Man Común de Camposancos  
Rúa Outeiro, 40 A 
36788 - Camposancos (A Guarda) (Pontevedra)  
CONVOCATORIA


Por orde do Sr. Presidente da Comunidade V.MM.M.C. de Camposancos, teño a honra de convocalo a sesión da Asamblea Xeral da Comunidade.

       Carácter: Sesión extraordinaria
   Lugar de celebración: Salón de actos da casa da Comunidade de Montes.   
       Data : 10 de decembro de 2016
     Hora de comezo: En primeira convocatoria ás 14:00 horas e en segunda ás 16:00 horas.
                             
Orde do Día
Punto Primeiro: Lectura e aprobación se proceda da ata anterior.
Punto Segundo: Estudo da proposta, para aceptar ou rexeitar a liquidación do  Padroado, ano 2015.
Punto Terceiro: Paletada laconada.

    En Camposancos a 29 de novembro de 2016
                            O secretario

                     Agustin Alfonso Alonso

Ningún comentario:

Publicar un comentario