4 de set. de 2019

A GUARDA

Relatorio de Amelia Tiganus sobre Violencia Sexual Comercial 

Tamén será proxectada Lurna, curta dirixida por Nani Matos

O día 13 de setembro, ás 20:00 horas, no Centro CulturalInfogauda / A Guarda

 O vindeiro venres día 13 de setembro ás 20:00 horas, o Centro Cultural acollerá un relatorio sobre Violencia Sexual Comercial, a cargo de Amelia Tiganus e no que colabora o CIM (Centro de Información á Muller) da Guarda. 
 A relatora tratará sobre os avances e retos de futuro na loita contra a trata e explotación sexual de mulleres e nenas. En tempos de globalización e neoliberalismo, a explotación da sexualidade feminina convertiuse nunha industria, unha das máis puxantes a nivel  mundial. A cuarta onda do feminismo ten no centro da súa axenda a  violencia sexual incluíndo dentro da mesma a prostitución e a pornografía.

 Tendo ese marco presente, no relatorio, Amelia Tiganus combinará a teoría feminista  e o marco legal, cunha análise crítica desde a experiencia vivida e sentida. Desgranará os intereses xeopolíticos que hai  ao redor de legalizar a trata con fins de explotación  sexual en España, deixando ao descuberto todos os actores do sistema  prostitucional, e analizará o papel da demanda no mantemento da explotación sexual de mulleres e nenas.  

 Os obxectivos  deste relatorio son (re)pensar sobre a implicación e  tolerancia social que existe ao redor da mercantilización do corpo das  mulleres e nenas e as graves consecuencias que supoñen sobre a saúde física e psicolóxica das mesmas, así como identificar e incluír nos debates aos demais actores que inflúen e pechan o círculo  desta realidade. E, como parte  adxacente a isto, analizar a importancia da coeducación e dos valores  transmitidos a través da ensinanza e dos modelos familiares, culturais, sociais e políticos. Contaremos co relato de quen convertiu a loita  feminista no sentido da súa vida despois de ter sido vítima de trata e explotada sexualmente durante cinco años nos prostíbulos españoles. Coraxe, empoderamento, resiliencia e militancia feminista: claves para converterse en suxeito político.  

 “Son unha privilexiada por moitas razóns pero principalmente por poder  pensar. Pensar  paréceme un acto de rebeldía. Algo tan humano como iso  foime arrebatado -como a moitas mulleres- a través da violencia simbólica, a  violencia psicolóxica, a violencia física, a violencia económica, a violencia  sexual, a violencia institucional, a violencia sociocultural... As putas somos  atravesadas por todas as violencias. Puiden despertar de aquela sensación de  estar morta en vida o día que descubrín que a miña  historia non era algo persoal senon a historia de moitas mulleres; a historia de mulleres que o patriarcado  pon a disposición dos homes de maneira pública. E empecei a pensar, a  indagar, a encontrar respostas, a perder o medo e a vergonza e a sentirme  na obriga ética de actuar. Porque eu puiden saír  dese campo de  concentración que é a prostitución pero millóns de mulleres siguen alí,  sufrindo a pérda de identidade, a tortura física e psicolóxica, o medo, o  descoñecemento, o silencio, a indiferencia, o esquecemento e o desamparo do  Estado proxeneta e da sociedade cómplice”, afirma Amelia Tiganus.

Sobre Amelia 

 Amelia Tiganus é una activista feminista, nacida o 11 de marzo de 1984 en Galati, Rumanía. Vive en Euskadi, a súa xanela ao mundo desde a que puido reconstruír a súa vida e renacer despois de ter sido explotada sexualmente durante cinco años no Estado español. Publicou varios artigos, de entre os que destaca ‘La revuelta de las putas’, e é formadora en varios cursos e obradoiros de sensibilización e prevención da trata e a prostitución.  

 Foi coordinadora en Feminicidio.net durante tres anos e recibiu varios premios e recoñecementos ao seu labor en pro dos dereitos humanos das mulleres e as nenas. Nos últimos tres anos impartiu máis de 150 relatorios, charlas e obradoiros por todo o territorio español e tamén en Arxentina e Alemaña.  

 Das súas varias aparicións en televisión, destaca Salvados – Las invisibles, un programa de máxima audiencia da Sexta - onde foi entrevistada en profundidade polo xornalista Jordi Évole. Tiganus deixa claro que: Non podemos falar de igualdade entre homes e mulleres, nin de xustiza social, nin da sociedade do bo trato mentres exista unha soa muller no mundo explotada sexualmente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario